Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

Uprzejmie informujemy o szkoleniu organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Warszawie, które odbędzie się 7 marca 2014 w Uniwersytecie Warszawskim. 
Rada Nagrody ogłasza konkurs dziesiątej edycji dorocznej nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki.Cdelem nagrody, przyznawanaej corocznie od 2004 r., jest promowanie polskiej informatyki i jej osiągnięć przez nagradzanie wybitnych młodych naukowców w tej dziedzinie. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureta nagrody będzie udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.
Serdecznie zapraszamy pracowników UPH na spotkanie z Panem Marcinem Kapczyńskim, przedstawicielem firmy Thomson Reuters, w dniu 28 lutego 2014 (piątek) w auli 08A Wydziału Humanistycznego o godz 11.00.

Program spotkania:

  • kryteria indeksacji i ewaluacji czasopism
  • nowa platforma Web of Science - zmiany w obecnej edycji
  • baza Web of Science Core Collections - zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend i sposoby wyszukiwań
  • zarządzanie rezultatami wyszukiwań
  • tworzenie raportów cytowań
  • indeks h - zastosowanie oraz metody wyliczania
  • wyszukiwanie publikacji cytowanych - Cited Reference Search
  • "lista filadelfijska" a ministerialny wykaz czasopism punktowanych
  • Przeglądanie i ocena czasopism Impact Faktorowych w bazie Journal Citation Reports
  • inne zmienne stosowane w ocenie czasopism

Ze względu na wagę poruszanych zagadnień oraz ich przydatność dla każdego pracownika naukowego liczymy na Państwa zainteresowanie i udział w spotkaniu.