Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu organizuje w dniu 10 kwietnia 2014 roku V Jubileuszową Ogólnopolską Sesję Kół Naukowych „Wyzwania XXI wieku – Człowiek, kultura, nauka, postęp”.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniach 15-16 maja 2014 roku organizuje XIX Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXI Sejmik SKN)
Obrady będą się odbywać w następujących sekcjach (postery lub referaty - max. 10 min.):
agrotechnicznej
 • ekonomicznej
 • ekologii i ochrony środowiska
 • biologii
 • hodowli zwierząt
 • biotechnologii
 • technologii żywności i żywienia człowieka
 • architektury i kształtowania krajobrazu
 • hydrologiczno-melioracyjnej
 • techniczno-geodezyjnej
 • budownictwa
 • medycyny weterynaryjnej (wyłącznie referaty):
  - podsekcja kliniczna
  - podsekcja nauk podstawowych
  - podsekcja popularno-naukowa.

Serdecznie zapraszamy Studenckie Koła Naukowe działające w Waszej Uczelni u< w konferencji.

Politechnika Warszawska oraz firma Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XIX Konkursie o Nagrodę Siemensa.

Konkurs służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.