Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

Konkurs organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską adresowany jest do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony. Laureaci nagród głównych wezmą udział w 42. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator sfinansuje zarówno koszty stoiska wystawienniczego, jak również podróży i pobytu Twórców w Genewie. Więcej informacji na: www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs-student
W dniu 25 listopada odbyły się już kolejne zajęcia laboratoryjne z Fizyki, na Wydziale Nauk Ścisłych w Siedlcach, w Instytucie Matematyki i Fizyki. Było to drugie z większego cyklu spotkań uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie z prawdziwą fizyką doświadczalną. Pracownicy Katedry Fizyki bardzo angażują się w promocje Wydziału. Pierwsze zajęcia w dniu 28 października poprowadziła Pani dr Agnieszka Gil-Świderska, Prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych UPH. Zaś te 25.11.2013 dr Marek Siłuszyk, który zabrał uczniów do laboratorium Podstaw Technik Cyfrowej. Przed nami w dniu 10 grudnia 2013 kolejne tego typu wydarzenie które przygotuje i poprowadzi dr Renata Modzelewska-Łagodzin.

Do końca listopada na naszej uczelni realizowane będzie międzynarodowe badanie przedsiębiorczości studentów. Wśród studentów, którzy wezmą udział w projekcie rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody. Aby przejść do badania kliknij baner.

dr Monika Jasińska - koordynator akademicki projektu GUESSS.