Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

Do 5 grudnia br. Biblioteka Główna UPH ma otwarty dostęp testowy do wielodziedzinowej bazy książek elektronicznych eBook Academic Collection. Kolekcja zawiera książki od ponad 500 wydawców, w tym od wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons i wiele innych.
Wyższe Szkoły Bankowe zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Menedżer Projektu Badawczo - Rozwojowego - studia podyplomowe dla pracowników naukowych" - który dotyczy realizacji BEZPŁATNYCH studiów podyplomowych na kierunku Menedżer Projektu Badawczo - Rozwojowego.
Aeroklub Siedlecki - sekcja Paralotniowa pragnie przybliżyć studiującej młodzieży tę dziedzine sportu w poniżej przedstawionych formach: