Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

Ogłoszenie

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych wyraża gotowość dofinansowania ze swojej rezerwy (w tym roku kalendarzowym) niektórych tematów statutowych.

Cel: zakup drobnego sprzętu, naprawa sprzętu, odczynniki.

Wnioski skierowane do Dziekana w tej sprawie proszę składać do Dziekanatu WNŚ w ciagu 1 tygodnia od ukazania się ogłoszenia.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych
dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. nadzwyczajny
VII Międzynarodowa Konferencja „7th Computer Algebra Systems in Teaching and Research” – CASTR’2013, która w dniach 22-25 września odbyła się w Dworze Mościbrody, zgromadziła liczną grupę naukowców. Przedstawiciele wielu krajów - Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Mołdawii i Polski, spotkali się, aby podjąć dyskusję na temat zastosowań specjalistycznego oprogramowania matematycznego w badaniach naukowych i dydaktyce. Przedsięwzięcie to efekt współpracy pomiędzy dwiema siedleckimi uczelniami - Uniwersytetem Przyrodniczo–Humanistycznym oraz Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą.
W dniu 2 października 2013 roku odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2013/14 na wydziale Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach. W uroczystości wzięli udział studenci w szczególności I roku kierunku Chemii, Informatyki i Matematyki, zarówno studiów I jak i II stopnia, a także pracownicy Wydziału i zaproszeni goście..