Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

We wtorek 17 maja 2016r. w gościnnych murach Instytutu Chemii odbyła się uroczystość podsumowania tegorocznej edycji konkursów organizowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach dla uczniów gimnazjów: konkursu chemicznego „Z chemią w przyszłość” oraz konkursu fizycznego „Od energii do materii”. Aula im. doc. dr Aliny Suszko-Purzyckiej zgromadziła 60 gimnazjalistów ze szkół siedleckich i powiatu siedleckiego oraz 10 nauczycieli. W uroczystości wzięli udział: dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach dr Urszula Wyrzykowska-Dudek, prodziekan Wydziału Nauk Ścisłych ds. Nauki dr hab. Danuta Branowska, dyrektor Instytutu Chemii dr hab. Robert Kawęcki oraz zastępca dyrektora Instytutu Chemii ds. dydaktyki dr Danuta Kroczewska. Uroczystość prowadziła doradca chemii i fizyki w SCDiDN mgr Grażyna Barcińska. Laureatom konkursów wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe.

W dniu 20 maja 2016 r. w Auli 302 Instytutu Matematyki i Fizyki odbyło się podsumowanie I Konkursu matematycznego dla przedszkolaków "Żyrafka". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych Władz Uczelni, Pani Rektor UPH, prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Pani Dziekan WNŚ, prof. dr hab. Wiesława Barszczewska,  dyrektor Instytutu Pedagogiki  prof. dr hab. Sławomir Sobczak i z-ca dyrektora IMiF-u, dr. Mirosław Jakubiak oraz reprezentujący Prezydenta Miasta Siedlec, naczelnik wydziału edukacji, Sławomir Kurpiewski.

W dniach 13-17 kwietnia br roku studenci chemii reprezentowali Koło Naukowe Chemików „Spectrum” podczas Zjazdu Wiosennej Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Mieliśmy okazję zaprezentować się podczas sesji posterowej oraz ustnej:
Karolina Wereszczyńska - komunikat ustny pt.: „Analiza chloropochodnych alkanów metoda spektrometrii ruchliwości jonów”,
Dominik Hurman - poster pt.: „Miostatyna czynnik kontrolujący przyrost masy mięśniowej”.