Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

Szczegółowe informacje dla studentów na temat programu Erasmus+, rozporządzenia, listę uczelni w których można odbyć część studiów oraz dokumenty zgłoszeniowe można znaleźć w odpowiednich odnośnikach na głównej stronie uczelni.