WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Dziekan WNSP przemawia w auli do uczestników konkursu Matemaxus

W dniach 29 i 30 listopada 2023 r. w Auli 303 Instytutu Matematyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych odbył się VI Turniej Matematyczny MateMAXUS.

Głównymi organizatorami i pomysłodawcami turnieju są Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu w Siedlcach.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, JM Rektor Uniwersytetu w Siedlcach, Starosty Powiatu w Siedlcach oraz Prezydenta Miasta Siedlce.

Turniej przeprowadziła komisja konkursowa w składzie Agnieszka Protasiuk (SP4) Katarzynę Karpiarz (ZSP3) oraz dr Marek Siłuszyk (UwS).

Tegoroczna edycja odbyła się w kategorii szkół podstawowych dla klas 4, 5, 6, 7, 8; oraz dla klas 1, 2, 3 i 4 szkół średnich. W Turnieju wzięły udział szkoły: SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 9, SP 10, SP 12, Katolicka SP, SP Aleksander, SP STO, ZO Nowe Iganie, ZOW Strzała, SP Żelków- Kolonia, ZO Golice, ZSP Suchożebry oraz szkoły średnie: I LO, II LO, IV LO, I KLO, ZSP 3 i ZSP 6. W turnieju wzięło udział łącznie 288 uczestników, w tym 228 ze szkół podstawowych oraz 60 ze szkół średnich. Rywalizacja odbywała się w systemie pucharowym. Poziom uczestników był bardzo wysoki i wyrównany. Dziękujemy nauczycielom przygotowującym uczniów do turnieju oraz wszystkim uczniom za udział.

Podsumowanie i wręczenie dyplomów i nagród, odbyło się 13 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 w Auli 303 Instytutu Matematyki, UwS. Rywalizacja odbywała się w systemie pucharowym. Poziom uczestników był bardzo wysoki i wyrównany. Dziękujemy nauczycielom przygotowującym uczniów do turnieju oraz wszystkim uczniom za udział w konkursie, samo podjęcie rękawicy oraz rywalizacja jest już zwycięstwem.

Organizatorzy serdecznie dziękują za ufundowane nagrody JM Rektora UwS, Dziekanowi Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Dyrektorowi Instytutu Informatyki, Radzie Rodziców prze ZSP3, Radzie Rodziców prze SP4, Prezydentowi Miasta Siedlce, Staroście Powiatu Siedleckiego, Właścicielom sklepu meblowego Emilka, Prezesowi Zarządu Mostostal Siedlce, Agencji Rozwoju Miasta w Siedlcach, Sieci Kin Helios, Agentowi PZU Wolski.

Przedstawiciele Organizatorów, Sponsorów wręczyli nagrody, dyplomy oraz statuetki laureatom.

Plakat zachęcający do udziału w konkursie Kodigo 2023 (13 grudnia 2023)

Jesteś studentem lub uczniem szkoły ponadpodstawowej?
Lubisz programować?
Chcesz się sprawdzić i zdobyć atrakcyjne nagrody?
Weź udział w konkursie programistycznym „Kodigo 2023” organizowanym przez Instytut Informatyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Siedlcach.
Konkurs odbędzie się 13 grudnia (środa) 2023 roku o godzinie 10:00 w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Siedlcach, ul 3-go Maja 54, sala 31.
Informacje o nagrodach, regulamin konkursu i możliwość zapisania się dostępne są na stronie Kodigo.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
Dziękujemy sponsorom, firmom Red Ocean i Cered za ufundowanie nagród.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Przedstawiciele szkoły ZSP 2 i WNSP siedzą przy wspólnym stole

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Siedlcach zaprosiła Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - dr hab. Cezarego Semprucha, prof. uczelni, na sesję popularno-naukową dla uczczenia roku Mikołaja Kopernika – pt. „Colloquium Copernicanum”. W ramach sesji wygłoszono 4 referaty. Pan Dziekan wygłosił wykład pt. „Szczególna rola Mikołaja Kopernika w rozwoju polskiej nauki”. Wszystkie wystąpienia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Podpisanie ślubowania, odbiór elektronicznej legitymacji oraz wniesienie opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków będzie się odbywało w Dziekanacie (pokój nr 16) od 4 października 2023 roku.


box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.