WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

XVIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu organizuje  w dniach 16-17 maja 2013 roku XVIII Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXX Sejmik SKN).

„Obywatele Nauki” to apolityczny ruch społeczny, który powstał w środowisku pracowników naukowych, reprezentujących różnorodne dyscypliny i ośrodki badawcze. Stowarzyszenie ma na celu wywołanie szerokiej debaty publicznej nad stanem i przyszłością polskiej nauki oraz wspieranie koniecznych zmian, służących podniesieniu jej jakości.

Publikujemy list Obywateli Nauki w tej sprawie.

program_fnpNa wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku zamierza przeznaczyć - w ramach konkursów, rozstrzyganych w nadchodzącym roku - ponad 14,5 mln zł ze środków własnych i prawie 17 mln zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

W ofercie FNP w nadchodzącym roku proponujemy  programy o charakterze konkursów, skierowane do naukowców wszystkich dziedzin, będących na różnych etapach kariery badawczej. Poza dostępnymi dla różnych grup badaczy nagrodami, stypendiami i grantami, Fundacja rozwija ofertę w ramach projektu SKILLS.  Jego uczestnicy, poprzez różne formy działalności (warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, udział w programie mentoringu, konferencje, panele dyskusyjne itp.) mają możliwość  rozwijania tzw. umiejętności „miękkich”, ukierunkowanych przede wszystkim na komunikację, współpracę interdyscyplinarną i zarządzanie projektami badawczymi.

Zachęcamy do udziału w konkursach Fundacji w 2013 roku!
dziewczynySerdecznie zapraszam do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiej akcji - prowadzonej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wspólnie z uczelniami - Dziewczyny do ścisłych 2013, której celem jest zachęcenie uczennic do podejmowania studiów na kierunkach ścisłych.


box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.