WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Plakat zachęcający do udziału w konkursie Kodigo 2023 (13 grudnia 2023)

Jesteś studentem lub uczniem szkoły ponadpodstawowej?
Lubisz programować?
Chcesz się sprawdzić i zdobyć atrakcyjne nagrody?
Weź udział w konkursie programistycznym „Kodigo 2023” organizowanym przez Instytut Informatyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Siedlcach.
Konkurs odbędzie się 13 grudnia (środa) 2023 roku o godzinie 10:00 w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Siedlcach, ul 3-go Maja 54, sala 31.
Informacje o nagrodach, regulamin konkursu i możliwość zapisania się dostępne są na stronie Kodigo.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
Dziękujemy sponsorom, firmom Red Ocean i Cered za ufundowanie nagród.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Przedstawiciele szkoły ZSP 2 i WNSP siedzą przy wspólnym stole

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Siedlcach zaprosiła Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - dr hab. Cezarego Semprucha, prof. uczelni, na sesję popularno-naukową dla uczczenia roku Mikołaja Kopernika – pt. „Colloquium Copernicanum”. W ramach sesji wygłoszono 4 referaty. Pan Dziekan wygłosił wykład pt. „Szczególna rola Mikołaja Kopernika w rozwoju polskiej nauki”. Wszystkie wystąpienia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Podpisanie ślubowania, odbiór elektronicznej legitymacji oraz wniesienie opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków będzie się odbywało w Dziekanacie (pokój nr 16) od 4 października 2023 roku.

Dziekan WNSP Cezary Sempruch wręcza pamiątkowy medal dyrektorowi Arturowi Niewiadomskiemu

Instytut Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach świętuje w tym roku ćwierć wieku swego istnienia. W ramach jubileuszu w czwartek 29 czerwca br. odbyła się konferencja o charakterze wspomnieniowym, w której uczestniczyli zaproszeni goście, kadra Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nie zabrakło też byłych pracowników, studentów i absolwentów. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Instytutu Informatyki dr Artur Niewiadomski, a następnie głos zabrali JM Rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Zbigniew Karczmarzyk oraz Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni. Wykład inauguracyjny pt. Kariera i dobrobyt: kwestia talentu, szczęścia czy przypadku? wygłosił prof. dr hab. Franciszek Seredyński wieloletni, zasłużony były nauczyciel akademicki Instytutu Informatyki. W czasie konferencji swoją działalność zaprezentowali również: sponsor główny jubileuszu - firma Red Ocean sp. z o.o., sponsor wspierający - Naiad Water Investments sp. z o.o. oraz sponsor - firma Eastsoft sp. z o.o. Następnie prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak przedstawił historię Instytutu Informatyki. Dalsza część spotkania poświęcona była wspomnieniom pracowników o zachowanych w pamięci sytuacjach, zdarzeniach oraz osobach ilustrowanym zdjęciami oraz pokazami slajdów z minionych 25 lat.


box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.