WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Janina Kopyra z nagrodą w rękach

Pani dr hab. Janina Kopyra, prof. uczelni – dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych została wyróżniona nagrodą zespołową II stopnia, przyznawaną w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii przez Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie. Doceniono cykl trzech prac naukowych nt. „Reakcji indukowanych przez elektrony o niskich energiach”.

Nagrodę wręczono na XIX  Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie 24 września 2022 r. w  Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Jest to już trzecie wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych dla pani dr hab. Janiny Kopyry.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce naukowej i w życiu osobistym.

Osoba czytająca książkę w alfabecie Braila a obok klawiatura komputerowa. W rogu logo EuroMath

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy UPH oraz Instytutem Badawczym Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej wznawiamy działanie innowacyjnej platformy do nauczania matematyki uczniów niewidomych i słabowidzących. System EuroMath powstał w ramach europejskiego projektu koordynowanego przez NASK-PIB, przy współpracy z Dublin City University (Irlandia) i Koninklijke (Royal) VISIO (Holandia). Autorami wielu modułów systemu są pracownicy Instytutu Informatyki UPH: dr Dariusz Mikułowski, dr Andrzej Salamończyk, dr Grzegorz Terlikowski i dr Marek Pilski.

dr hab. Agnieszka Gil-Świderska na auli otwiera workshop

W dniu 10 czerwca w Instytucie Matematyki odbył się WorkShop: Analiza danych okiem praktyka, Data Mining. W wydarzeniu uczestniczyli Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Cezary Sempruch, prof. UPH, Dyrektor Instytutu Informatyki - dr Artur Niewiadomski, Dyrektor Instytutu Matematyki - dr hab. Agnieszka Gil-Świderska, prof. UPH, oraz zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki - dr Dorota Kozak-Superson, przybyło też wielu nauczycieli akademickich z WNSP. Zainteresowanymi odbiorcami poza studentami Matematyki i Informatyki naszego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych byli uczniowie z trzech siedleckich liceów tj.

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Dzieci na sali konferencyjnej z balonami w dłoniach

Twierdzenie: Matematyka, jest bardzo ciekawa.

Dowód tej Tezy praktycznie pokazały dzieci z przedszkoli podczas Siedleckiego Konkursu Matematycznego „Żyrafka”, który odbył się 20 maja 2022 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Zmagania najmłodszych matematyków patronatem honorowym objęli: Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. dr hab. Mirosław Minkina, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Organizatorami już piątej edycja tego unikatowego konkursu na skalę kraju są: Instytut Pedagogiki oraz Instytut Matematyki UPH w Siedlcach.


box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Informatyki
 2. Instytut Matematyki
 3. Instytut Nauk Chemicznych
 4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

 • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
 • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
 • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
 • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
 • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.