WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach


Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych powstał w 1969 roku początkowo jako Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.

W kadencji 2020-2024 funkcję Dziekana Wydziału sprawuje dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni.

Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych łączy w sobie cztery Instytuty:

 • Instytut Nauk Biologicznych,
 • Instytut Nauk Chemicznych,
 • Instytut Informatyki,
 • Instytut Matematyki.

Zajmują one dość duży kompleks budynków, w którym znajdują się trzy nowoczesne sale wykładowe łącznie na 450 miejsc, kilkadziesiąt laboratoriów i sal komputerowych. W strukturze Wydziału jest również Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego, Ośrodek Kultury Matematycznej oraz Dziekanat.

Jednym z priorytetów działalności Wydziału jest wysoka jakość kształcenia. Oznacza to zapewnienie studentom odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy
i umiejętności, a także kształtowanie ich postaw. Kształcimy studentów na studiach I i II stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia prowadzone są zarówno na profilu ogólnoakademickim jak i praktycznym na następujących kierunkach:

 • Analityka z diagnostyką molekularną, studia stacjonarne I stopnia,
 • Biologia sądowa, studia stacjonarne I stopnia,
 • Biologia nauczycielska, studia stacjonarne I stopnia,
 • Biologia, studia stacjonarne II stopnia – specjalności: biologia nauczycielska, biologia z analityką, biologia środowiska z ekoturystyką, biologia sądowa,
 • Chemia studia stacjonarne I stopnia – specjalności: ratownictwo chemiczne, analityka chemiczna, chemia sądowa, chemia nowych materiałów,
 • Chemia studia stacjonarne II stopnia,
 • Ekologia i środowisko, studia stacjonarne I stopnia,
 • Informatyka studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – specjalności: programowanie systemów baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika komputerowa, mobilne systemy komputerowe,
 • Informatyka studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – specjalności: sieci komputerowe i systemy rozproszone, inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego, programowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • Inżynieria procesów technologicznych studia stacjonarne I stopnia – specjalności: technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji, technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji,
 • Matematyka studia stacjonarne I stopnia – specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka w finansach i ekonomii, statystyczne analiza danych,
 • Matematyka studia stacjonarne II stopnia – specjalności; matematyka finansowa, matematyka stosowana.

Na studiach II stopnia na matematyce, proponowane są również studia języku angielskim.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki biologiczne oraz stopnia naukowego doktora z dwóch dyscyplin – nauki biologiczne i nauki chemiczne.


 

 


Tekst w języku łatwym do czytania

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK