Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w XIX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach w dniach 19-22 października 2017r.
Skiermunt
Dnia 23 maja 2017r. w Akademickiej Galerii Fotografii odbył się wernisaż grafiki Dariusza Skiermunta zatytułowany "Lekcja 1". Wernisaż otworzył zastępca dyrektora Instytutu Informatyki dr inż. Mirosław Barański. Na wystawę przybyli między innymi prof. nadzw. dr hab. - Janina Florczykiewicz, dr Agnieszka Mazek, prof. nadzw. dr hab. Tomasz Nowak, prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Bieluga, mgr Michał Gardziński, mgr Tadeusz Goc, mgr Zbigniew Młynarski, studenci II roku Edukacji Artystycznej i Informatyki a także bliscy znajomi autora. Nad wystawą czuwał jej kurator dr Marek Pilski. 

Już po raz drugi uroczystość podsumowania kolejnej edycji konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach dla uczniów gimnazjów: konkursu chemicznego „Z chemią w przyszłość” oraz konkursu fizycznego „Od energii do materii” odbyła się w Instytucie Chemii.

podsumowanie konkursów