Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

Dnia 16 maja 2017r. w Instytucie Chemii przebywał z roboczą i koleżeńską wizytą dr inż. Osazuwa Osawaru. Nasz gość wygłosił interesujący wykład, pt. Otrzymywanie paliw ciekłych i związków organicznych w wyniku katalitycznego przerobu materiałów odpadowych, podczas którego przybliżył licznym zebranym zasadnicze kierunki badawcze, które realizuje jego macierzysta jednostka, czyli Zakład Proekologicznej Modernizacji Techologii Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

Osazuwa Osuwaru
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przedstawia harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2017 rok. Szczegółowy plan naboru w pliku tutaj (wersja PDF).
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 otrzymały trzy studentki naszego Wydziału:
  • Paulina Czubaj (matematyka III rok, informatyka II rok)
  • Martyna Sieczkiewicz (matematyka II rok)
  • Anna Zabłocka (matematyka II rok)
stypendium