WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

W dniach 2-5 kwietnia 2013 roku, w Moskwie odbędzie się XVI Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES". Udział instytucji naukowych w tym salonie jest dofinansowany z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat nad ekspozycją polskiej nauki objął Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych Prof. Leszek Rafalski. Kolejny patronat nad naszą ekspozycja objęła Fundacja Kobiety Nauki.

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania „Edukacja globalna 2013”. Celem zadania jest realizacja zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2013 r.

Od dnia 18.02.2013 Dziekanat WNŚ przyjmuje studentów w godzinach:

Poniedziałek: 9.00-15.00 (Przerwa 10.00-10.30)
Wtorek, Środa, Czwartek: 10.00-14.00
Piątek - dzień wewnętrzny
Sobota - 8.00-13.00 (dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych, tylko podczas trwania zjazdów)
UWAGA!
STUDENCI, KTÓRZY OTRZYMUJĄ STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 PROSZENI SĄ O PILNE ZGŁOSZENIE SIĘ DO DZIEKANATU WNŚ W CELU ODEBRANIA DECYZJI.

box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.