WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Zapraszamy do udziału w 6 Europejskiej Konferencji EUROBORON6, która odbędzie się w terminie 8-13 września 2013 roku w Pałacu w Radziejowicach. Patronat nad konferencją objęli ektor Politechniki Warszawskiej i Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tematyka konferencji obejmuje wszystkie dziedziny chemii boru. Jednym z założeń konferencji jest umożliwienie uczestnictwa znacznej liczby młodych badaczy, czemu ma sprzyjać maksymalne obniżenie kosztów dla doktorantów. Szczegółowe informacje umieszczono na stronie konferencji: http://euroboron6.pl.
Wydział Nauk Ścisłych zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Sebastiana Grzyba pt. „Synteza wybranych połączeń hybrydowych porfiryny”.
Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Ostrowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Stanisław Wołowiec, Prof. dr hab. Andrzej Rykowski
Obrona odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) w poniedziałek 28 stycznia br. o godz. 13:00.
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o możliwości odbycia płatnych praktyk studenckich w ramach programu LLP/Erasmus. Nasza uczelnia dysponuje 10 miejscami na 3-miesięczne praktyki w roku akademickim 2012/2013, które będą realizowane w okresie od 1.07.2013 r. do 30.09.2013 r.
Centrum Nauki Kopernik serdecznie zaprasza do włączenia się w drugą polską edycję konkursu FameLab, skierowanego do badaczy związanych z naukami ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi, rolniczymi lub technicznymi. Wszyscy mają za zadanie, by w sposób jak najbardziej atrakcyjny i zrozumiały opowiedzieć jury i publiczności o swojej pracy naukowej. Liczy się poprawność pod względem naukowym, umiejętność jasnego wytłumaczenia skomplikowanych naukowych zagadnień oraz charyzma. Każdy uczestnik i uczestniczka ma jedynie 3 minuty, by zaprezentować wybrane zagadnienie. W wystąpieniu może użyć dowolnych rekwizytów, o ile jest w stanie wnieść je na scenę i obsłużyć bez pomocy innych osób. Regulamin konkursu wyklucza jednak użycie pomocy multimedialnych. Zdobywca lub zdobywczyni pierwszego miejsca weźmie udział w międzynarodowym finale konkursu, odbywającym się w Cheltenham w Wielkiej Brytanii, będącym częścią Cheltenham Science Festival. Otrzyma także nagrodę pieniężną (30 000 PLN na cele naukowe i 5 000 PLN na dowolne wydatki).

box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.