WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 • dr hab. Agnieszka Gil - Świderska, profesor uczelni - dyrektor Instytutu Matematyki

 • dr Artur Niewiadomski - dyrektor Instytutu Informatyki

 • dr hab. Janina Kopyra - profesor uczelni - dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych

 • dr hab. Marzena Stańska, profesor uczelni - dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

 • mgr Beata Kot – sekretarz, Kierownik Dziekanatu

Komisja Kwalifikacyjna Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 • dr hab. Agnieszka Gil - Świderska, profesor uczelni - dyrektor Instytutu Matematyki

 • dr Artur Niewiadomski - dyrektor Instytutu Informatyki

 • dr hab. Janina Kopyra - profesor uczelni - dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych

 • dr hab. Marzena Stańska, profesor uczelni - dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

 • mgr Beata Kot – sekretarz, Kierownik Dziekanatu

Komisja ds. promocji i współpracy z otoczeniem

 • dr Marek Siłuszyk - przewodniczący

 • dr Mirosław Szaban – członek

 • dr Arkadiusz Rudzki – członek

 • dr Paweł Czerniewicz – członek