WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Rok 2024

 1. DECYZJA Nr 1/2024 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 2. DECYZJA Nr 2/2024 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na rok akademicki 2024/2025
 3. DECYZJA Nr 3/2024 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 4. DECYZJA Nr 4/2024 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 5. DECYZJA Nr 5/2024 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 8 marca 2024 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028
 6. DECYZJA Nr 6/2024 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 8 marca 2024 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028

Rok 2023

 1. DECYZJA Nr 1/2023 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na rok akademicki 2023/2024
 2. DECYZJA Nr 2/2023 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 3. DECYZJA Nr 3/2023 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w związku z organizacją XII edycji Pierwszego Dnia Wiosny z Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
 4. DECYZJA Nr 4/2023 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie powołania mgr Wojciecha Nabiałka na opiekuna I roku II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka w roku akademickim 2022/2023, sem. letni.
 5. DECYZJA Nr 5/2023 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. promocji i współpracy z otoczeniem.
 6. DECYZJA Nr 6/2023 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosku o nostryfikację dyplomu.
 7. DECYZJA Nr 7/2023 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu licencjackiego dla studentów kierunku matematyka.
 8. DECYZJA Nr 8/2023 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 29 września 2023 roku w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2023/2024 i ustalenia zakresu obowiązków i kompetencji opiekuna roku studiów
 9. DECYZJA Nr 9/2023 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 25 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. przyznawania stypendium rektora.
 10. DECYZJA Nr 10/2023 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 30 października 2023 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej.
 11. DECYZJA Nr 11/2023 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ścisłychi Przyrodniczych.

Rok 2022

 1. DECYZJA Nr 1/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z alarmem bombowym
 2. DECYZJA Nr 2/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów kończących zajęcia z określonego modułu kształcenia oraz organizacji egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
 3. DECYZJA Nr 3/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na rok akademicki 2022/2023
 4. DECYZJA Nr 4/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z organizacją XI edycji „Pierwszego Dnia Wiosny z Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyrodniczych”
 5. DECYZJA Nr 5/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na kadencję 2020-2024
 6. DECYZJA Nr 6/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu licencjackiego dla studentów kierunku matematyka
 7. DECYZJA Nr 7/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 13 września 2022 roku w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 8. DECYZJA Nr 8/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 30 września 2022 roku w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2022/2023 i ustalenia zakresu obowiązków i kompetencji opiekuna roku studiów
 9. DECYZJA Nr 9/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 30 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. przyznawania stypendium rektora
 10. DECYZJA Nr 10/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 6 października 2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dla pierwszych lat studiów stacjonarnych I stopnia
 11. DECYZJA Nr 11/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 6 października 2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w związku z wyborami uzupełniającym do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
 12. DECYZJA Nr 12/2022 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rok 2021

 1. DECYZJA Nr 1/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na rok akademicki 2021/2022
 2. DECYZJA Nr 2/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 3. DECYZJA Nr 3/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów kończących zajęcia z określonego modułu kształcenia oraz organizacji egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
 4. DECYZJA Nr 4/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na rok akademicki 2020/2021
 5. DECYZJA Nr 5/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie algorytmu podziału środków na wydatki rzeczowe w dydaktyce
 6. DECYZJA Nr 6/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 7. DECYZJA Nr 7/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. przyznawania stypendium rektora dla doktorantów
 8. DECYZJA Nr 8/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. przyznawania stypendium rektora
 9. DECYZJA Nr 9/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z wyborami do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 10. DECYZJA Nr 10/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Kwalifikacyjnej ds. przyznawania stypendium rektora
 11. DECYZJA Nr 11/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie określenia zakresu obowiązków opiekuna roku
 1. PISMO OKÓLNE Nr 1/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie informacji na temat dostępu do bazy dydaktycznej
 2. PISMO OKÓLNE Nr 2/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie informacji o zajęciach dydaktycznych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 3. PISMO OKÓLNE Nr 3/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie informacji na temat przekładania zajęć

Rok 2020

 1. DECYZJA Nr 1/2020 (wersja dostępna cyfrowo)
  z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na rok akademicki 2020/2021 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie powołania na koordynatora nowo tworzonego kierunku studiów
 2. DECYZJA Nr 2/2020 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 3. DECYZJA Nr 3/2020 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych do nowego kierunku studiów
 4. DECYZJA Nr 4/2020 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie powołania na koordynatora nowo tworzonego kierunku studiów
 5. DECYZJA Nr 5/2020 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. stypendium projakościowego na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 6. DECYZJA Nr 6/2020 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie składu Komisji Kwalifikacyjnej
 7. DECYZJA Nr 7/2020 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie składu Komisji Kwalifikacyjnej ds. przyznawania stypendium rektora dla doktorantów
 8. DECYZJA Nr 8/2020 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. promocji i współpracy z otoczeniem
 9. DECYZJA Nr 9/2020 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie składu Komisji ds. Racjonalizacji Zatrudnienia
 10. DECYZJA Nr 10/2020 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie składu Kolegium Dziekańskiego
 11. DECYZJA Nr 11/2020 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie składu Zespołu ds. jakości kształcenia i Zespołu ds. oceny jakości kształcenia

Rok 2019

 1. DECYZJA Nr 1/2019 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 2. DECYZJA Nr 2/2019 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. Systemu Kontroli Zarządczej
 3. DECYZJA Nr 3/2019 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 14 października 2019 roku w sprawie składu Kolegium Dziekańskiego
 4. DECYZJA Nr 4/2019 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 14 października 2019 roku w sprawie składu Komisji Kwalifikacyjnej
 5. DECYZJA Nr 5/2019 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 28 października 2019 roku w sprawie składu Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 6. DECYZJA Nr 6/2019 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 28 października 2019 roku w sprawie składu Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 7. DECYZJA Nr 7/2019 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie składu Komisji ds. Racjonalizacji Zatrudnienia
 8. DECYZJA Nr 8/2019 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Powypadkowej
 9. DECYZJA Nr 9/2019 (wersja dostepna cyfrowo)
  z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

Rok 2018

 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 (wersja dostepna cyfrowo)
  w sprawie w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2018/2019
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 (wersja dostepna cyfrowo)
  w sprawie powołania dodatkowej osoby do składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2018/2019
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 (wersja dostepna cyfrowo)
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2018/2019
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 (wersja dostepna cyfrowo)
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2018/2019
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 (wersja dostepna cyfrowo)
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 (wersja dostepna cyfrowo)
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Rok 2017

 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2017
  w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2017
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2017/2018
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2017
  w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Dyplomów Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych za najlepsze prace dyplomowe
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2017
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2017
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2017/2018
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2017
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2017/2018
 7. ZARZĄDZENIE Nr 7/2017
  w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia - w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 8. ZARZĄDZENIE Nr 8/2017
  w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. Ankietyzacji

Rok 2016:

 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2016
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2016
  w sprawie wydłużenia terminu sesji egzaminacyjnej
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2016
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2016
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2016/2017
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2016
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2016
  w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć i innych obowiązków służbowych dla członków Wydziałowego Kolegium Elektorów
 7. ZARZĄDZENIE Nr 7/2016
  w sprawie powołania administratora strony internetowej Wydziału Nauk Ścisłych
 8. ZARZĄDZENIE Nr 8/2016
  w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć i innych obowiązków służbowych dla członków Wydziałowego Kolegium Elektorów
 9. ZARZĄDZENIE Nr 9/2016
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 10. ZARZĄDZENIE Nr 10/2016
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 11. ZARZĄDZENIE Nr 11/2016
  w sprawie powołania Sekretarza Rady Wydziału
 12. ZARZĄDZENIE Nr 12/2016
  w sprawie określenia zakresu obowiązków opiekuna roku
 13. ZARZĄDZENIE Nr 13/2016
  w sprawie określenia zakresu obowiązków starosty roku
 14. ZARZĄDZENIE Nr 14/2016
  w sprawie określenia zakresu obowiązków opiekuna Studenckiego Koła Naukowego
 15. ZARZĄDZENIE Nr 15/2016
  w sprawie określenia zakresu obowiązków koordynatora modułu/przedmiotu
 16. ZARZĄDZENIE Nr 16/2016
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 17. ZARZĄDZENIE Nr 17/2016
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2016/20176
 18. ZARZĄDZENIE Nr 18/2016
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2016/2017

Rok 2015:

 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2015/2016
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2015
  w sprawie powołania Komisji Wydziałowej Programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Ścisłych
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2015
  w sprawie powołania Sekretarza Rady Wydziału
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2015
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2015
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2015/2016
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2015/2016
 7. ZARZĄDZENIE Nr 7/2015
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Rok 2014:

 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2014
  w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2014
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2014/2015
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2014
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia - w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2014
  w sprawie powołania Zespołu ds. Ankietyzacji
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2014
  w sprawie zmian w składzie Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2013/2014
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2014
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 7. ZARZĄDZENIE Nr 7/2014
  w sprawie wprowadzenia procedury na Wydziale Nauk Ścisłych
 8. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014
  w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Studenckich
 9. ZARZĄDZENIE Nr 9/2014
  w sprawie ustalenia zasad weryfikacji stopnia spełnienia wymagań dotyczących prac dyplomowych na Wydziale Nauk Ścisłych
 10. ZARZĄDZENIE Nr 10/2014
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 11. ZARZĄDZENIE Nr 11/2014
  w sprawie wprowadzenia procedur na Wydziale Nauk Ścisłych
 12. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014
  w sprawie wprowadzenia procedur na Wydziale Nauk Ścisłych
 13. ZARZĄDZENIE Nr 13/2014
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 14. ZARZĄDZENIE Nr 14/2014
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2014/2015)
 15. ZARZĄDZENIE Nr 15/2014
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2014/2015
 16. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia - w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 17. ZARZĄDZENIE Nr 17/2014
  w sprawie odwołania i powołania Koordynatorów ds. Programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Ścisłych
 18. ZARZĄDZENIE Nr 18/2014
  w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

Rok 2013:

 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2013
  w sprawie powołania Zespołu ds. Przygotowania Oceny Parametrycznej Wydziału
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2013
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2013
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2013/2014
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2013
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2013
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2013
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2013/2014
 7. ZARZĄDZENIE Nr 7/2013
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2013/2014
 8. ZARZĄDZENIE Nr 8/2013
  w sprawie powołania Zespołu ds. Przygotowania Raportu Samooceny Wydziału Nauk Ścisłych
 9. ZARZĄDZENIE Nr 9/2013
  w sprawie trybu rozwiązywania sporów pomiędzy studentami a nauczycielami akademickimi

Rok 2012:

 1. zarządzenie nr 1/2012 WKR
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnejna Wydziale Nauk Ścisłychna rok akademicki 2012/2013
 2. zarządzenie nr 2/2012
  w sprawie zakresów obowiązków i uprawnień Prodziekanów
 3. zarządzenie nr 3/2012
  w sprawie powołania Sekretarza Rady Wydziału
 4. zarządzenie nr 4/2012
  w sprawie konsultacji udzielanych studentom przez pracownikównaukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału
 5. zarządzenie nr 5/2012
  w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji rekrutacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2012/2013
 6. zarządzenie nr 6/2012
  w sprawie powołania Komisji StypendialnejWydziału Nauk Ścisłychna rok akademicki 2012/2013
 7. zarządzenie nr 7/2012
  w sprawie powołania Komisji KwalifikacyjnejWydziału Nauk Ścisłychna rok akademicki 2012/2013
 8. zarządzenie nr 8/2012
  w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego