WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

1 września 1969 roku rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Nauczycielska w Siedlcach, a w jej strukturze Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Dał on początek obecnemu Wydziałowi Nauk Ścisłych. Jego pierwszym dziekanem została doc. dr Alina Suszko-Purzycka, człowiek instytucja, kobieta o wielkiej osobowości i niewyczerpanej wprost energii, która dużą część swojego życia poświęciła na to, aby w powiatowym mieście wschodniej Polski stworzyć wyższą uczelnię, by zaszczepić w tym środowisku tradycję akademicką, akademicki sposób myślenia. O efektach jej pracy świadczy obecny potencjał dydaktyczny i naukowo-badawczy wydziału.
Siedzibą wydziału stał się stary, pochodzący z 1919 roku budynek byłego Seminarium Duchownego przy ulicy 3 Maja 54, zupełnie nieprzystosowany do prowadzenia zajęć laboratoryjnych. Jednak w stosunkowo krótkim czasie został rozbudowany i zmodernizowany w celu zaspokojenia potrzeb dydaktycznych i naukowych pracowników i studentów kierunku chemia, a następnie po kolejnej rozbudowie, przeprowadzonej w pierwszych latach XXI wieku mógł być również wykorzystany przez studentów i pracowników kierunków matematyka i informatyka.
Na Wydziale Nauk Ścisłych znajdują się trzy instytuty: Instytut Chemii, Instytut Matematyki i Fizyki oraz Instytut Informatyki. Zajmują one dość duży kompleks budynków, w którym znajdują się trzy nowoczesne sale wykładowe łącznie na 450 miejsc, kilkadziesiąt laboratoriów i sal komputerowych. Od 1998 roku Rada Wydziału Nauk Ścisłych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii.

Kalendarium:

1969

 • 1 września powołano Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (w skład którego wchodziły zakłady: Zakład Chemii, Zakład Fizyki, Zakład Matematyki), na którym kształcono na dwóch kierunkach studiów zawodowych – matematyka z fizyką, chemia z fizyką

1970

 • Uruchomiono nowy kierunek studiów zawodowych – biologia z chemią
 • Powołano nowy zakład – Zakład Biologii

1971

 • Uruchomiono nowy kierunek studiów zawodowych – Zajęcia Praktyczno-Techniczne
 • Powołano nowy zakład – Zakład Techniki
 • Powstało studenckie Koło Naukowe Chemików

1972

 • Powstało studenckie Koło Naukowe Biologów

1973

 • Powstało studenckie Koło Naukowe Matematyków
 • Uzyskano uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunkach: Biologia, Chemia, Matematyka

1975

 • Utworzono biblioteki zakładowe w Zakładach Biologii i Chemii

1976

 • Zlikwidowano Zakład Techniki
 • Zamknięto zawodowy kierunek studiów Zajęcia Praktyczno-Techniczne

1977

 • Nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydział Chemiczno-Matematyczny
 • Powołano Instytut Chemii, obok istniejących: Zakładu Fizyki oraz Zakładu Matematyki, Informatyki i Statystyki Rolnej
 • Przeniesiono kierunek Biologia do nowo utworzonego Wydziału Rolniczego (obecnie Wydział Przyrodniczy)

1978

 • Powstało studenckie Koło Naukowe Informatyków

1979

 • Powołano Uczelniany Ośrodek Informatyki (który z czasem przekształcił się w Instytut Informatyki)

1986

 • Odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Sztuczna Inteligencja”

1988

 • 1 grudnia na mocy zarządzenia Rektora WSR-P powołano OKM – Ośrodek Kultury Matematycznej

1993

 • Uruchomiono nowy kierunek studiów zawodowych –Informatyka (studia licencjackie)

1994

 • Powołano Instytut Matematyki i Fizyki
 • Powstała specjalistyczna Pracownia Tyfloinformatyki

1996

 • Współorganizacja Konferencji Sekcji Studenckiej PTChem (Polskie Towarzystwo Chemiczne)

1997

 • Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Rozpraszania Neutronów

1998

 • 28 kwietnia uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii
 • Powołano Instytut Informatyki
 • Odbył się Ogólnopolski Zjazd PTBR (Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych)

1999

 • Uchwałą Rady Wydziału Chemiczno-Matematycznego Aula Instytutu Chemii przy ul.3 Maja 54 została nazwana imieniem Pani docent Aliny Suszko-Purzyckiej (pierwszej dziekan wydziału)

2001

 • 15 lutego miała miejsce na wydziale pierwsza obrona doktorska – dysertację przedstawiła mgr Anna Kamecka

2002

 • Nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Chemiczno-Matematycznego na Wydział Nauk Ścisłych
 • 24 kwietnia w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach powstała Akademicka Galeria Fotografii

2003

 • Uzyskano uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka

2004

 • Odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Twórców Gier Komputerowych zorganizowanej przez Koło Naukowe Informatyków Genbit

2006

 • Ogólnopolska Konferencja Twórców Gier Komputerowych zmienia nazwę na: Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych

2008

 • Październik - oficjalne otwarcie laboratorium magnetycznego rezonansu jądrowego
 • 19 października, w ramach X Festiwalu Nauki i Sztuki Akademicka Galeria Fotografii w Siedlcach (mieszcząca się w Instytucie Informatyki AP) zaprezentowała zdjęcia znanego aktora teatralnego i telewizyjnego Janusza Gajosa

2009

 • Uruchomiono nowy kierunek studiów zawodowych – Fizyka (studia licencjackie)
 • Kierunek Chemia uzyskał finansowanie w ramach projektu innowacyjnego „Chemia – wiem, umiem, rozumiem”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Kierunek Chemia uzyskał finansowanie w ramach projektu "Moda na chemię" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Kierunek Matematyka uzyskał finansowanie w ramach projektu "Atrakcyjny proces kształcenia na kierunku matematyka" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2010

 • 9 kwietnia, zainaugurowana została w Siedlcach wystawa współorganizowana przez Wydział - "Wielki Zderzacz Hadronów – Jak to działa?"

2012

 • 16 maja odbyło się Uroczyste nadanie sali 303, imienia Pana Prof. dr. hab. Lesława Szczerby
 • Kierunek Informatyka uzyskał finansowanie w ramach projektu "Studiuj INFORMATYKĘ! Zrób pewny krok w przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2013

 • 20 maja 2013, zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach utworzono Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego, przy Instytucie Chemii
 • 16-20 czerwca - VIII Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie Neutronów i Metody Komplementarne w Badaniach Fazy Skondensowanej", współorganizowana przez pracowników Instytutu Chemii
 • 16-20 września, w Siedlcach odbył się 56 Zjazd Naukowy PTChem i SITPchem, zorganizowany przez pracowników Instytutu Chemii

2014

 • Wydział Nauk Ścisłych otrzymał zgodę na używanie własnego symbolu - Logo (Uchwała Senatu UPH nr 8/2014)
 • Obchody 45-lecia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Wydziału Nauk Ścisłych (wcześniej Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, później Wydział Chemiczno-Matematyczny)
 • Zainicjowano otwarty konkurs programistyczny "kodigo"

2015

 • Ruszył projekt Praktyka Najlepsza Taktyka! finansowany ze środków przyznanych przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej
 • Koło Naukowe Informatyków Genbit i Instytut Informatyki zorganizowały Siedleckie Targi Gier (I edycja)
 • 07-11 czerwca IX Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie Neutronów i Metody Komplementarne w Badaniach Fazy Skondensowanej", współorganizowana przez pracowników Instytutu Chemii

2016

 • Została podpisana umowa z Centria University of Applied Sciences w Kokkoli (Finlandia). Dzięki tej umowie studenci będący na ostatnim roku studiów I stopnia kierunku informatyka będą mieli możliwość uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów zawodowych: polskiego oraz fińskiego
 • WNŚ uzyskał finansowanie w ramach projektu "Staż - najlepszy start!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Instytut Matematyki i Fizyki oraz Pracownia Wychowania Przedszkolnego UPH zainicjowali matematyczny konkurs dla przedszkoli „Żyrafka"
 • XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Instytut Matematyki i Fizyki z SP 4 Siedlce, zainicjowali turniej matematyczny dla uczniów szkół podstawowych „Matemaxus"

2017

 • 18-20.10 w Instytucie Matematyki i Fizyki odbyła się IX międzynarodowa konferencja, The 9th International Workshop on Computer Algebra Systems in Teaching and Research (CASTR'2017)
 • W Instytucie Informatyki powstało 2 studenckie koło naukowe - Koło Naukowe Programistów
 • 20.04 na Wydziale Nauk Ścisłych odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt. „Współczesne zastosowania informatyki”
 • 04-08 czerwca X Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie Neutronów i Metody Komplementarne w Badaniach Fazy Skondensowanej", współorganizowana przez pracowników Instytutu Chemii

2018

 • Ruszył projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Jak zostać odkrywcą!" nr projektu: POWR.03.01.00-00-U086/17-00 dla uczniów szkół podstawowych; innowacyjne zajęcia z: chemii, informatyki, fizyki i matematyki
 • 4.10. SOROBAN – KOMPUTER W GŁOWIE, potkanie z japońskimi mistrzami matematyki
 • 1.10. Uruchomiony nowy kierunek studiów na WNŚ, Inżynieria Procesów Technologicznych (IPT)
 • W roku akademickim 2018/2019 ruszył projekt NCBiR: „INŻYNIER Z PRAKTYKĄ POTRZEBNY OD ZARAZ!” dla wszystkich studentów I roku IPT
 • I Siedlecki Konkurs Kodowania w Scratch’u został przeprowadzony przez pracowników Instytutu Informatyki
 • 25.05. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencji Interdyscyplinarna „Współczesne Zastosowania Informatyki”
 • Jubileusz XX-lecia powstania Instytutu Informatyki

2019

 • 16-20 czerwca XI Ogólnopolska Konferencja "Rozpraszanie Neutronów i Metody Komplementarne w Badaniach Fazy Skondensowanej", współorganizowana przez pracowników Instytutu Chemii
 • Zarządzeniem Rektora UPH Nr 71/2019, w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach utworzono Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • 25-29.09 odbyła się X-ta jubileuszowa międzynarodowa konferencja w Instytucie Matematyki, Computer Algebra Systems in Teaching and Research (CASTR'2019)
 • W strukturę Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych włączono Instytut Nauk Biologicznych
 • 29.11 odbyła się w II, konferencja: „Kompetencje cyfrowe w edukacji”

2020

 • W dniu 12.03 zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne na Wydziale, przyczyna: Covid-19
 • W dniu 16.03 uruchomiono zajęcia dydaktyczne testowe w formie zdalnej
 • Od 18.03 wszystkie zajęcia zostały przeprowadzane w formie zdalnej - na platformie Google Meet. Forma zdalna została utrzymana do końca semestru letniego.