WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Zespół do spraw jakości kształcenia

  • Dr hab. Danuta Branowska, prof. uczelni – przewodnicząca
  • Dr Barbara Pezler - zastępca przewodniczącej
  • Dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni – członek
  • Dr hab. Ewa Wolińska – członek
  • Dr Dorota Czeszczewik – członek
  • Dr Dorota Kozak-Superson – członek
  • Dr Mirosław Barański – członek
  • Mgr Monika Majak – członek (otoczenie społeczno-gospodarcze)
  • Stud. Patryk Wójcik – członek

Regulamin zespołu do spraw jakości kształcenia (plik DOCX dostępny cyfrowo).


Ankiety

Ankiety oceny prowadzonych zajęć dostępne w systemie USOS po zalogowniu.


Dokumenty